Prijava na - 1. Međunarodna robotička konferencija u BiH - Budućnost koja se dešava sada